Aktiva Žena | Naslovna

Aktiv Žena - Srpski Krstur - Aktivnosti 2011


Iz rada  Aktiva žena „Srpski Krstur“ 

Aktiv žena „Srpski Krstur“ iz Srpskog Krstura je podneo prijavu na Konkurs kojeg je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za edukaciju i stručno usavršavanje aktivnog poljoprivrednog stanovništva – kojim se finansira organizovanje seminara i obuka. Koordinator i autor projekta  za Aktiv žena je Luka Popov.

Naziv projekta  je „SARAĐUJMO DA BI SMO SE BOLJE UPOZNALE“.Ovaj projekat je odobren od strane Pokrajinskog sekretarijata, koji će sufinanasirati njegovu realizaciju sa 40.000,00 dinara. Predsednica Aktiva žena „Srpski Krstur“ Zagorka Gredeljević je 15.decembra i zvanično potpisala ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom o sufinansiranju.

Evo i pojedinosti o projektu: 

ТЕМА КОНКУРСА/ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА-ЕДУКАЦИЈЕ: 

Тема је организовање предавања,сусрета,дружење жена у малим пограничним селима, мултикултуралност, упознавање са животом и проблемима жена на селу. У програм овог пројекта би се укључиле жене из Српског Крстура, Новог Кнежевца, Банатског Аранђелова, Ђале, Мајдана (села и активи жена са подручја општине) као и могућност позивања и доласка актива жена из пограничних села Мађарске (Деска) и Румуније(Беба-Веке).У току сусрета организовала би се и СМОТРА (ИЗЛОЖБА) СТВАРАЛАШТВА ЖЕНА, а у едукатуивним предавањима би се акценат дао на МОГУЋНОСТ ДОПУНСКОГ ЗАНИМАЊА жена са села.

ЦИЉ ПРОГРАМА: 

Ширење другарства, упознавања и узајамног поштовања и мултикултуралност сеоских жена, поготову жена са села у пограничном подручју и жена из других сусредних држава, приказ ручних радова жена са села. Циљ је да се кроз предавања омогући женама са села да се баве и неким другим допунским занимањем. Правилно искоришћавање слободног времена жена на селу и њихова друштвена ангажованост. 

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА 

МЕСТО

ВРЕМЕ

ОПИС

Село СРПСКИ КРСТУР

МАРТ 2012

СУСРЕТИ ЖЕНА

Село СРПСКИ КРСТУР

АПРИЛ 2012

ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА

ИЗЛОЖБЕ И ПРИКАЗИ

Алтернатива:

И У ОСТАЛИМ СЕЛИМА И АКТИВИМА ЖЕНА  уколико оне то прихвате

Март/април 2012

комплетан програм као у Српском Крстуру

 Рок за завршетак пројекта би био 1.мај 2012 године, када и почињу радови у пољу и када би жене биле више ангажоване и имале мање слободног времена. 

КАЛКУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 

Ред.бр.

ОПИС ТРОШКА

ИЗНОС  у дин.

потребан за реализацију

1.

Организација сусрета, боравак, исхрана жена и др.

30.000,00

2.

Организација едукативних предавања /бруто/

10.000,00

3.

Набавка и израда инвентара потребног за реализацију свих програма у планираном пројекту

15.000,00

4.

Накнаде по уговору

5.000,00

5.

Путни трошкови и превози

15.000,00

6.

Маркетинг и пропагандни материјал

5.000,00

 

С  В  Е  Г  А

80.000,00

ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА: 

1.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ

40.000,00

2.

ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

15.000,00

3.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРПСКИ КРСТУР

15.000,00

4.

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

10.000,00

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИЦА  АКТИВА ЖЕНА

                                                                                Загорка Гредељевић

 
   

  © 2010 www.krstur.com