Ljudi | Home

... malo nesto iz Banje Kanjize
 
SEP 2008 Banja Kanjiza: Kako je izvor za stoku postao lek za reomu

KANJIZA - Kanjiza je bački grad, 20 km severno od Sente, 36 km jugoistočno od Subotice i 200 km severno od Beograda. Grad i banja u njemu leze na 87 m nadmorske visine, pokraj puta i pruge Novi Sad-Segedin i reke Tise. Banja se nalazi u gradskom parku, gde je podignuto kupatilo. Klima je kontinentalna sa toplim letima i hladnim zimama.

Kanjiska mineralna voda je radioaktivna i spada u alkalne kisele bikarbonatne vode natrijumskog tipa, navodi internet sajt ove banje.

Analiza ukazuje da u njoj najvise ima od katjona natrijuma, pa magnezijuma, kalijuma, kalcijuma i amonijuma, a od anjona hidrokarbonata, sulfa¬ta i hidrofosfata.

Dva arteska bunara daju vodu sa dubine od 183 m. Temperatura vode "Čudotvornog bunara" je kod izvora 27,2°C, ali se ona na putu do ku¬patila kroz podzemne dovodne cevi snizava, te se ponovnim zagrevanjem ona povećava. Bunar daje oko pet litara mineralne hipotermalne vode u sekundu.

Termo-mineralna voda na izvorima ima toplotu od 51°C, 64°C i 72°C. Mineralno blato ili peloid je specifičnog sastava i takođe se primenjuje u terapiji.

Kome prija banja Kanjiza?

Lečenje se u banji Kanjizi obavlja kupanjem, pijenjem mineralne vode i blatnim oblogama. Voda za pijenje je indicirana kod bolesti stomaka i creva, a ugljenokisela kupanja i kupanje u radioaktiv¬noj alkalno-bikarbonatnoj vodi koriste se kod reumatičnih oboljenja, zapaljenja zglobova i misića, isijasa, zenskih bolesti, nervnih oboljenja i malokrvnosti.

Indikacije su reumatizam, stanja nakon povrede lokomotornog aparata, povrede perifernog nervnog sistema, stanja postoperativne ortopedije,stanja posle operacije kičmenog stuba, rehabilitacija dece i stanja ostecenog nervnog sistema.

Rehabilitacija se vrsi pod nadzorom tima lekara specijalista i uz primenu savremenih medicinskih doktrina u Zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju koji pruza usluge hidroterapije, elektroterapije, termoterapije, mehanoterapije, kineziterapije, akupunkture i dr.

 


Istorija: Izvor za stoku postao banja


Oko sedam kilometara od Kanjize, izbusen je početkom dvadesetog veka bunar, radi pojenja stoke. Njegova mlaka voda zućkaste boje sa za¬paljivim gasovima mnoge je izlečila, te ga je narod nazvao "Čudotvorni bunar".

Radioaktivna voda sa slobodnom i poluvezanom ugljenom kiselinom, podstakla je osnivanje akcionarskog drustva "Velikokanjiski čudotvorni bunar i artesko kupatilo".

Prva sezona kupanja 1908. godine

Gradski oci su brzo i logički reagovali i već te 1908. godine su otvorili "Prvu sezonu" kupanja u vodi čudotvornog bunara. Kupanje se već tada naplaćivalo. Poslovnosti tih ljudi dokazuje i činjenica da su već 1909. godine na osnovu odluke Gradske skupstine poslati uzorci vode na ispitivanje u Kraljevski Institut za hemiju u Budimpesti.

Analize su bile gotove 1910. godine. Već 1909. godine kanjiski biznismen Grünfeld Herman (direktor tadasnje ciglane i crepane), insistira na formiranju akcionarskog drustva za otvaranje banjskog lečilista. Gradske vlasti su dale saglasnost i Akcionarsko drustvo je formirano, na čelu sa Gosp. Hermanom Grünfeldom.

Čudotvorni izvor lečio i ranjenike

Prvi svetski rat pogađa i ovaj kraj. 1914-1915. godine u Banji se leče ranjenici. Akcionari su uspesno prebrodili ratne godine i nastavili sa radom i razvojem banjskog lečenja. Koncesija je istekla 1943. godine, kada akcionari vraćaju Banju Gradskim vlastima.

Od 1945-1953. godine Banja je radila kao drzavna ustanova pod nazivom "Artesko kupatilo". U Beogradu je izvrsena analiza vode 1954. godine. Nakon izvrsenih analiza predlozeno je da Banja radi kao banjsko prirodno lečiliste.

Kako je danas?

Sto se smestajnog hotelskog kapaciteta tiče, gostima su na raspolaganju hoteli Akva Panon i Lupus, koji imaju četiri zvezdice, hotel Akvamarin" ima tri, dok je hotel "Abela" stacionar.

Dva zatvorena bazena, sauna, sportska dvorana kao i tereni za fudbal, kosarku, rukomet i tenis su deo sportsko-rekreativnog sadrzaja.

Kulturno-istorijski spomenici u okolini vredni paznje i vremena posetilaca su stara gradska jezgra Subotice i Kanjize.
 

        www.krstur.com