Ljudi | Home

...o selu, žiteljima, njihovim životima
 

Viđeni za upravnike

Od februara 2012 naše LU "Srpski Krstur" ima novopečenog secijalistu za lov. Radenko Cvejanov-Beka, lovnik našeg udruženje, diplomirao je i postao tako diplomirani lovnik.

U lovištu „Varovo“,kojim gazduje Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“,nedavno je održana praktična nastava za prolaznike prve generacije obrazovanog profila  „specijalista za lovstvo“,odnosno za buduće upravnike lovišta koji se školuju u Šumarskoj školi u Sremskoj Mitrovici.Tom prilikom,prolaznici su upoznati sa osnovnim principima uzgoja jelena lopatara i muflona,a predavanja su ima održali profesori Dragan Vulin i Slobodan Đorđević,kao i upravnik lovišta „Vorovo“ Branko Babić.

     -S obzirom na to da lovište „Vorovo“ raspolaže velikim brojem adekvatnih  lovno-tehničkih objekata i da se velika pažnja poklanja planskom gazdovanju populacijama navedenih vrsta divljači,čija je brojnost i trofejna vrednost na visokom  nivou,polaznici su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim principima praktičnog gazdovanja ovim vrstama divljači.

      Pre šposete lovištu „Vorovo“, prolaznici su praktični deo nastave obavili u lovištima Karakuša,Ristovača,Plavna,Ravne i Turija,što će im biti od velikog značaja u daljem školovanju i kasnijem radu na poslovima upravnika lovišta-kaže za „Zov“ prof. Dragan Vulin.

       U okviru saradnje sa Lovačkim savezom Vojvodine i Pokrajinskim sekreterijatom za poljoprivredu,vodoprivredu i šsumarstvo,Šumarska škola u Sremskoj Mitrovici obrazuje stručne kadrove za rad u lovstvu,koji obavljaju poslove stručnog lica – upravnika lovišta sa nazivom  „specijalista za lovstvo“ (peti stepen stručne spreme).Školovanje traje jednu godinu i sastoji se iz teoretskog i praktičnog dela.Tokom školovanja,polaznici se upoznaju sa savremenim principima uzgoja i zaštite divljači,organizacije lova i lovnog gazdovanja,što će jednog dana na adekvatan način primrniti u praksi.

      Praktični deo nastave se izvodi na terenu,odnosno u lovištima koja gazduju sa krupnom,krupnom i sitnom ili samo sitnom divljači.Tokom školivanja,polaznici izučavaju devet predmeta,nakon čega polažu specijalistički ispit i dobijaju zvanje „specijalista za lovstvo“.

                                                                      STRUČNOST

       Prema novom Zakonu o divljači i lovstvu,poslove upravnika lovišta mogu da obavljaju lica sa minimalno petim stepenom stručne spreme,odnosno specijalisti za lovstvo,koji poseduju odgovarajuću licencu.

 
 
 

  © 2012 www.krstur.com