Ljudi | Home

...o selu, žiteljima, njihovim životima


HRIŠĆANSKA ADVENTISTIČKA CRKVA
U SRPSKOM KRSTURU


  Prvi zapisi o bogosluženju verske zajednice adventista potiču još iz 1936 godine. Obredi su se održavali u starom zdanju zgrade na postojećem mestu u centru sela.
Na istom mestu 1967. god. podignuta je nova zgrada koja i danas rado sve prima, sve one koji žele da služe Bogu.

Redovne službe u ovoj crkvi se održavaju svake subote u 9,00 časova. Subota ima višestruki duhovni značaj za život svakog hristovog sledbenika. Službi osim stalnih članova mogu da prisustvuju i svi ostali koji imaju potrebu da se približe Bogu. Služba sadrži pesme i molitve, uz muzičku pratnju na orguljama, i proučavanje biblijskih istina.

Svi članovi crkve imaju određena zaduženja, od vratara pa do učitelja.Takav red u jednoj zajednici pokazuje veliko poštovanje i bratsku ljubav jednih prema drugima a naročito prema Bogu.
 

  U crkvi se održavaju još i razni verski obredi kao što su venčanja, krštenja i obred poniznosti (večera gospodnja).
U zimskom periodu se vrši evangelizacija, -proučavanje Jevanđelja (biblijskih istina) i upoznavanje zainteresovanih sa tim temama, traje od 8-10 dana i ima zapaženu posećenost. Ovo proučavanje vrši pastor okruga Senta kome pripada i naša srpskokrsturska adventistička crkva.


Obredi ili služenja se ponekad vrše i u crkvama iz drugih okruga Što dovodi do zbližavanja vernika. Crkva organizuje razna putovanja kako u zemlji tako i u inostranstvu ili vrši razmenu posete članova crkve uz bogate sadržaje. Svaki član ove verske zajednice ima zadatak da propoveda jevanđelje (radosna vest).

Jevanđelje po Mateju 24./14 : '' I propovedaće se ovo jevanđelje o Božijem carstvu “

Tekst: Brzak Obrenka

  © 2005 www.krstur.com  created by Veca & Miško