Lovci | Galerija | Naslovna

 Aktivnosti 2013
 
Lov u oktobru - odstrelejna divlja svinja

Svanula je nedelja, dan kada se ide u lov. Skup lovaca je bio u lovačkom domu iz koga se krenulo nešto posle 8 časova.

Raspoložena ekipa se ukrcala u popularnu "medvedaru " i posle relativno kratkog puta stigla na dogovorenu lokaciju
- Bakin bunar, gde prisutne lovce pozdravlja grupovođa Vladimir Ilkić koji posle kratkog izlaganja otvara lov tradicionalnim rečima "dobar pogled".

Nakon prvog pogona usledio je takođe već tradicionali doručak, naravno banatski dijetalni.
Nakon toga pravimo još tri pogona kroz vrbovitu baru i lov završavamo kod Vesine šumice.
Puni utisaka i dogodovština vraćamo se u lovački dom.
Rezultate ove priče možeti videti na slikama. 

Pored 14 fazana, odstrljena je u reonu Vrbovite bare i divlja svinja težine 100kg. Strelac je bio Vesa Lagundžin "Kandža" (na slici desno).
A lovac Đurika Kohajda je odstrelio lisicu.

Pozdrav svim posetiocima sajta krstur.com od

Šećerov Sredoye - OKTOBAR 2013

 

 

 

Нови трофеји

Ловачко удружење „СРПСКИ КРСТУР“ из Српског Крстура је у трофејном одстрелу срндаћа који је почео 15.04.2013.године, до  када пишемо овај текст у ловишту „РЕВЕНИЦА“постигло изванредне резултате.

Одстрељена су 6.комада срндаћа,/од тога 3.комада у медаљи, 1.злато (на слици) и 2.бронзе,остала три срндаћа су изванредне лепоте/.

Ловци туристи из Аустрије и Италије су отишли својим кућама задовољни и пуни утисака које су понели из лова у Српском Крстуру.Одушевљени су добром организацијом лова,прелепим теренима за лов и пре свега изузетном стручношћу водича у лову,који су им омогућили да се лов успешно и заврши.Сви одреда су обећали да ће и догодине доћи код нас у лов и да ће им убудуће ово бити обавезна дестинација када су срндаћи у питању.

 Остварен је значајан финансијски ефекат који ће омогућити нова улагања у ловиште и уређење и опремање просторија/соба/ за смештај гостију туриста.Надамо се, да ће се даљи лов на срндаће наставити и да ћемо планирани одстрел од 46.комада испунити до краја.

Ловци из Српског Крстура су приступили пролећном уређењу ловишта,дворишта у ловачком дому и изградњи ловно техничких објеката у ловишту,као и поправци старих хранилишта,солишта и чека.Током читавог априла и маја биће организоване радне акције и користиће се сваки викенд за обилазак ловишта,уништавање штеточина у ловишту и сакупљању јаја од птица штеточина.Посебна пажња ће се посветити уређењу и чишћењу појилишта поред артерских бунара којих има пет у ловишту.

До нових догађања и акција ловаца о којима ће мо Вас обавестити,срдачан поздрав од секретара ЛУ“СРПСКИ КРСТУР“,

Душана Илкића-Швабе. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  Ловачког УДРУЖЕЊА "СРПСКИ КРСТУР" за 2012/13.годину.

Од претходне Скупштине Ловачког удружења «СРПСКИ КРСТУР» из Српског Крстура која је одржана 26.маја 2012.године до ове коју сада одржавамо у нашем ловачком удружењу су се десиле многе ствари на које ћемо овим извештајем покушати да вас подсетимо.Овај извештајни период обухвата наше, по први пут самостално деловање и газдовање ловиштем,након гашења ЛУ“СРНДАЋ“ из Новог Кнежевца чији смо били члан.Остварили смо завидне резултате,добро газдовали и кроз извештаје вам показати да имамо чиме да се поносимо сви заједно, без обзира на веома тешку ловну сезону која је иза нас.

Управни одбор је у претходном периоду решавао све текуће проблеме везане за функционисање удружења и на време доносио одлуке које су биле у складу са позитивним законским прописима.

Поред редовних активности везаних за стварање што бољих станишних услова,бројања и исхране дивљачи,ловци су акценат ставили на израду ловно техничких објеката у ловишту, као што су хранилишта за високу и ситну дивљач и подизање високих чека.У сарадњи са ЛСВ чији смо члан а са којима имамо закључен уговор о изради планских докумената,надамо се да ће ускоро бити завршена Ловно привредна основа и остали плански документи,које нам тражи Покрајински секретаријат за пољопривреду,водопривреду и шумарство АПВ.
Праћен је рад ЛСС и ЛСВ као и рад Покрајинског Секретаријата за пољопривреду код кога смо на конкурсу за доделу бесповратних средстава, добили финансијска средства у износу од =70.000,оо динара за бушење бунара.
Такође смо учествовали на конкурсу,који је расписала локална самоуправа Нови Кнежевац за куповину куће поред ловачког дома и преуређења у складишни и паркинг простор.

Управни одбор је у протеклом периоду као сталан посао имао доношење и усклађивање правалиника са новим законима из области лова,обраде,промета меса и трофеја од дивљачи.Потписан је уговор о увођењу и праћењу спровођења HCCP система,формран је тим за праћење спровођења услова јер нам је то законска обавеза.
Не смемо овим извештајем ,мимоићи стално присутни проблем око узурпације станишта за дивљач и преоравање и паљење истих.У сарадњи са надлежним државним инспекцијским органима и свим другим структурама,надамо се да ћемо путем подношења пријава и покретања поступака пред редовним судовима,успети да се изборимо са овим проблемима.

Протекла ловна сезона је била доста успешна, иако су временски услови били јако неповољни за дивљач/због незапамћене суше/.Ловци су могли да уживају у летњем лову на препелице,грлице и дивље патке.Сама јесења ловна сезона на фазане и зеца је била солидна и као и ранијих година је било излазака у лов, а за разлику од многих удружења нисмо прекидали лов већ смо га само редуковали када је зечија дивљач у питању.
Највећа заслуга припада свим члановима ловачког удружења који су својим дисцилинованим и одговорним понашањем,на време измирујући своје обавезе допринели да се добри резултати искажу на крају и у позитивном смислу пренесу у извештаје.

Евидентно је да су Матични фондови свих врста дивљачи на основу пролећног бројања сачувани и посебно желимо да истакнемо, веома добро бројно стање зечије дивљачи, по којој смо у ловачким круговима препознатљиви.

Као сталан задатак свих нас а посебно чланова УО,је наставак даљег уређења и опремања просторија ловачког дома и урећење ловишта „РЕВЕНИЦА“ловно техничким објектима у складу са финансијским могућностима.
И ове године је посебна пажња и велик труд, од стране ловаца посвећен зимској прихрани дивљачи.И поред веома оштре и дуге зиме дивљач није гладовала и са овим послом се на време реаговало.
Одзив ловаца на акције које се организују је добар и за сада није било никада проблема да се због малог броја нека акција откаже.Надамо се да ће тако бити и убудуће и да се само сталним присуством ловаца у ловишту могу дешавати позитивне ствари и унапређивати ловство.

Уколико нешто овим Извештајем није обухваћено а сматрате да је битно да се на Скупштини ловаца изнесе, пружамо вам прилику да се кроз даљу дискусију расправља о свим темама.УПРАВНИ ОДБОР
ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА»СРПСКИ КРСТУР»СРПСКИ КРСТУР
 

 

BROJANJE DIVLJAČI U ATARU SRPSKOG KRSTURA

Stabilna populacija zečeva

Za razliku od onih koji su zbog blatnjavog terena odustali, članovi Lovačkog udruženja "Srpski Krstur" i njihovi prijatelji iz istoimenog mesta na severu Banata, otpočeli su proteklog vikenda brojanje zečeva u dva revira, a upravnik lovišta Radenko Cvejanov - Beka raportira da su rezultati zadovoljavajući.

- Na terenu je bilo pedesetak brojača, lovaca i simpatizera lova, koji su se uverili da su na našem terenu razigrani i ima ih u solidnom broju. U jednom reviru površine preko 120 hektara izbrojali smo 56 jedinki, a u drugom slične površine 61, što je sasvim dobro brojno stanje. Populacija zečeva sa kojom gazdujemo u našem lovištu već duži niz godina je stabilna, a svake godine na ovim terenima se odstreli po pedesetak komada - kaže Cvejanov.

Prošle sezone na preporuku Lovačkog saveza Vojvodine odstrel je bio redukovan, zbog ukupnog smanjenja populacije zečeva, pa umesto šest bila su samo tri izlaska, u kojima je odstreljeno 130 zečeva. Ostalo je da se populacija zečeva izbroji još u revirima Bajir i Tri humke, što će se obaviti u nedelju, ukoliko dozvole vremenske prilike, a u slučaju da se ne bude moglo na teren prebrojavanje će se odložiti za prvu povoljnu priliku.       

Cvejanov dodaje da za brojanje srneće divljači ima još vremena, a ne dozvoljavaju ni uslovi zbog blatnjavog terena, da bi se posao obavio valjano. Zbog toga je planirano da se prebrojavanje srneće diviljači obavi od 25. do 30.marta.

- Potrudićemo se da prebrojavanje divljači obavimo u predviđenom roku da bi mogli doneti planska dokumenta za narednu lovnu sezonu, u skladu sa situacijom na terenu. Ne želimo, niti nam je interes da naduvavamo brojke i stvaramo drugačiju sliku od one koje jeste. U našem lovištu imamo dobre prirodne uslove, trudimo se i da brigom svih lovaca unapređujemo stanje. U sezoni u svakom reviru izlazimo samo po jednom i više se taj teren ne raubuje, nego smo zadovoljni onim što se ulovi prilikom jednog izlaska, a do sada ulova je uvek bilo - kaže Cvejanov.

M. Mitrović          

 
 

  © 2013 www.krstur.com