krstur.com > Novokneževačke Novine

 НОВОКНЕЖЕВАЧКЕ НОВИНЕ - Лист Општине Нови Кнежевац

ЗЕМАЉСКИ ДАНИ ТЕКУ НА СЕВЕРУ БАНАТА 

Дуже од три деценије „Новокнежевачке новине“ слове као гласило истоимене општине на северу Баната. Први број је штампан 22. априла 1976. године под именом „Глас комуне“. Oд тада до данас новине су више пута мењале изглед, а током 2002. освануле су под новим називом.

„Новокнежевачке новине“ су маја прошле године добиле  ново, колорно „рухо“. Штампане као двонедељник уобичајено излазе на 12 страна, од којих су четири у колору.

У виду текстова и фотографија посвећених Српском Крстуру „Новокнежевачке новине“ месецима опслужују овај сајт Српског Крстура као виртуелног села. Садржај гласила је много шири и односи се на више сегмената живота и рада на територији новокнежевачке општине, са девет насеља и скоро 13.000 становника. Од пописа до пописа број житеља комуне се смањује. Трбухом за крухом којекуде су одлазили  и одлазе  Крстурци,  Кнежевчани и остали Банаћани са севера.

Срећом, Тиса и даље тече. Земаљски дани теку и за нас који смо остали на новокнежевачком тлу, да се  даље радујемо животу на домаћем тлу.

Као својеврсна хроника радости (и туге наравно) „Новокнежевачке новине“ Вам посредством крстурског сајта нуде могућност претплате. Уколико сте расположени и речју обдарени странице наших новина отворене су и за Ваше текстове.

Годишња претплата на „Новокнежевачке новине“ износи за Србију 1.200 динара плус птт трошкови, а за иностранство 4.000 динара плус птт трошкови. Уплате за претплату примамо на жиро рачун 840 – 742668 – 20. Примерак уплатнице пошаљите на адресу:

 Јавно предузеће „Центар за информисање Нови Кнежевац“
Трг Моше Пијаде 11, 23330 Нови Кнежевац.
 

- Директор: Зорица Урошев

- Главни уредник: Слободан Марковлјев

- Редакција: Естер Михок Куцора, Даница Кнежевиђ-Попов, Душан Перкучин

- Компјутерски прелом: Виктор Хегедиш

- Сарадници: Драган Мишчевић и Горан Новаков

- Телефон: +381 (0) 230 83-066 | Факс: +381 (0) 230 83-264 | email: cink@sks.co.yu
 
 

Naslovna
Novi Kneževac
KAF GROFOVI

  © 2005 www.krstur.com created by Veca & Miško