Novosti 2006 | Novosti 2007 | Novosti 2008 | Novosti 2009 | Novosti 2010 | Novosti 2011 | Naslovna

Novosti 2011
Српски Крстур | Пролеће 2011

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И РАВНАЊЕ ПУТЕВА У НОВОКНЕЖЕВАЧКОМ АТАРУ 

            У оквиру Програма о заштити у уређењу поњопривредног земљишта у државној својини који је усвојен од стране Министарства за пољопривреду и шумарство, локална скупштина крајем марта ове године је усвојила Програм и издвојила средства за ову намену, у висини од око три милиона динара.

            Средства су намењена за обележавање и равнање најзначајнијих атарских путева у целој општини. Обележавањем путева ће се постићи њихова заштита од стране корисника како не би дошло до изоравања и уништавања, а самим тим и поштовања општинске одлуке о заштити пољопривредног земљишта каже начелница за буџет, финансије и привреду Душица Станков. На овај начин ће се ти путеви заштити од неодговорних појединаца који их често изоравају.

            За непоштовање општинске одлуке прописане су високе казне које ће се стриктно примјењивати јер се из године у годину путеви равнају и поново уништавају. На овај начин се они заштићују, а средства не троше узалуд.

            Из локалне самоуправе поручују да будемо савесни, поштујемо одлуке и урађени посао, да би се сви атарски путеви изравнали и привели намени.

            Након спроведене Јавне набавке радове на равнању ратарских путева изводи Водопривредно предузеће Горњи Банат из Кикинде. У месним заједницама Ђале, Српског Крстура, Мајдана и Рабеа, као и Банатског Аранђелова равнање путева је завршено, а у месној заједници Нови Кнежевац радови су при крају.

            Како сазнајемо од начелнице за буџет спроводи се поступак Јавне набавке за ангажовање пољочуварске службе на територији наше општине. Ангажовањем пољочувара заштитиће се пољопривредна имања од крађе и штета, а такође, ће се и атарски путеви заштитити, односно лакше ће се поштовати одлука о заштити атарских путева.
 

РАВНАЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА 

            Из средстава општинског буџета, односно закупа пољопривредног земљишта у државној својини, обезбеђено је 3,5 милиона динара за равнање атарских путева и насипање депресија. Радови су поверени Водопривредном друштву Кикинда, а стручни надзор ЈП Дирекција за изградњу града.

            - Равнање атарских путева обављено је на територији целе општине у дужини од 78 километара, каже Бранко Станимиров, директор ЈП Дирекција за изградњу града. Путеви су били у јако лошем стању, а после обављеног посла пољопривредници ће без тешкоћа моћи да стигну до својих њива.

            У новокнежевачком атару поравнати су путеви на потезима: Широка ленија, Црнобарски пут и од Великог салаша преко Хомоје до Црнобарског пута, као и ленија према Вилики. Посао је успешно завршен и у атарима Ђале, Српског Крстура, Банатског Аранђелова, Мајдана и Рабеа.

Новокнежеваче | Новине  Мај 2011
 

   2011 www.krstur.com