Novosti 2006 | Novosti 2007 | Novosti 2008 | Novosti 2009 | Novosti 2010 | Novosti 2011 | Naslovna

Novosti 2011
Српски Крстур | 21.10.2011

Прелиминарни резултати пописа 2011

Општинска пописна комисија саопштила је прелиминарне резултате пописа у Општини Нови Кнежевац, и то :
укупан број становника у општини износи 11.568, а по насељима:
Нови Кнежевац 7.132
Филић 133
Српски Крстур 1.357 (-16%)
Ђала 850
Мајдан 210
Рабе 114
Сигет 201
Подлокањ 144
Б. Аранђелово 1.427

По попису из 2002 године било је:


укупан број становника у општини износио је 12.975
по насељима:
Нови Кнежевац 7.581
Филић 161
Српски Крстур 1.620
Ђала 1.004
Мајдан 232
Рабе 135
Сигет 247
Подлокањ 217
Б. Аранђелово 1.718

Извор: www.noviknezevac.rs
 

   2011 www.krstur.com