Novosti 2006 | Novosti 2007 | Novosti 2008 | Novosti 2009 | Novosti 2010 | Novosti 2011 | Naslovna

Novosti 2011
Srpski Krstur | 28.06.2011

ПОЧИЊУ ГЕОФИЗИЧКА ИСПИТИВАЊА НА ПОДРУЧЈУ СЕВЕРНОГ БАНАТА 

НИС а.д. започиње ових дана геофизичка испитивања на подручју северног Баната, на  истражном простору Мајдан-Српски Крстур. У питању су 3D рефлективна сеизмичка испитивања, а радови ће се изводити на простору између реке Тисе на западу и државних граница са Мађарском и Румунијом.

Сеизмичка испитивања, према пројекту, почињу 10. јула и трајаће око три месеца. Радове ће, за потребе НИС-а, изводити мађарска компанија Geophysical Services Ltd. из Будимпеште.

Извођење радова обавља се на основу Решења Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, којим се НИС-у одобрава извођење детаљних геолошких истраживања нафте и гаса на простору северног Баната и Решења Министарства одбране Републике Србије којим се одобрава ангажовање стране фирме Geophysical Services Ltd. за потребе извођења 3D сеизмичких испитивања на локалитету Мајдан-Српски Крстур.

2D и 3D сеизмичка испитивања представљају основну методу истраживања нафте и гаса. Циљ ових испитивања је да се генерално сагледа геолошка грађа и дефинише геолошки модел, односно издвоје најперспективније локације за будућа детаљна истраживања нафте и гаса. На основу резултата интерпретације ових података дефинисаће се потенцијални локалитети за истражно бушење.

Прес служба
Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад
Милентија Поповића 1
Нови Београд
+381 11 313 0116
+381 21 481 4021
press@nis.rs www.nis.rs

 

   2011 www.krstur.com