Istorija | Geografija | Home

Karta Banata 1890. god.

Banat
je geografski region, administrativno podeljen između Srbije, Rumunije i Mađarske. Istorijska prestonica Banata je bio Temišvar, koji se danas nalazi u Rumuniji.
Srpski deo Banata je uglavnom lociran u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini (veoma mali deo Banata administrativno pripada gradu Beogradu).
Na teritoriji Vojvodine, Banat je administrativno podeljen na okruge: Severnobanatski, Srednjobanatski i Južnobanatski.

Na ovoj karti iz 1890. godine je Srpski Krstur ( Szerb Szt. Keresztur ) ucrtan kao opština.

1876. godine prestao je da postoji kikindski okrug, te je čitav Banat podeljen na tri županije: torontalsku, tamišku i krašovsku i podređen centralnoj državnoj ugarskoj upravi.
Srpski Krstur je bio tada u Torontalskoj Županiji, sve do 1919. godine kada je nastala Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca.


Izvor: Karta Austro - Ugarske iz 1890. godine
 DOWNLOAD ( 2MB )

  © 2005 www.krstur.com created by Veca & Miško